Dride is an driving school company that specializes in teaching driving an help to get certificate to their learning customers..

BETON MİKSERİ

BETON MİKSERİ

TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ
POMPA VE TRANSMİKSER OPERATÖRLERİ
KURS PROGRAMI
 
Kurs Adı: Pompa ve Transmikser Operatörleri Geliştirme ve Uyum Kursu
 
Kurs Süresi: 4 gün (32 saat)
 
Kursun Dayanağı: Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin 71. maddesi
 
Kursun Amaçları:
 
 İş güvenliği kuralları esas alınarak çalışma disiplini kazanılması
 Kullanılan araçların teknik özelliklerinin bilinmesi
 Kullanılan araçların bakımlarının öğrenilmesi
 İleri ve güvenli sürüş tekniklerinin öğrenilmesi
 İlkyardım kurallarının öğrenilmesi
 Trafik kurallarının tekrar gözden geçirilmesi
 Beton hakkında temel bilgiler öğrenilmesi
 Lastik kullanımı hakkında bilgi verilmesi
 MYK(Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından THBB’ye hazırlatılan Pompa Operatörleri Meslek
Standardına uygun personel eğitilmesi
 
Kursun İşlenişi:
 
 Kurs 4 iş günü sürmektedir ve toplam 8 dersten oluşmaktadır. Kurslara sektörde çalışan ve
kurumlarında eğitmen olarak görevli mühendisler katılmaktadır. Ayrıca trafik dersi için İl
Trafik Denetleme Şubesinden , ilkyardım dersi için Sağlık Grup Başkanlığından ilkyardım
eğitimeni talep edilmektedir.
 Eğitimler tamamen teorik olarak işlenmektedir. Ancak görsel araçlar kullanılarak uygulamaya
yardımcı olacak bilgilerde verilmektedir.
 Eğitimde kursiyerin bilmediği konularda soru sorarak bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.
 Eğitimlerde kursiyerlere soru sorularak bilgi seviyeleri ölçülmekte ve derse katılımları
sağlanmaktadır.
 Eğitimlerde powerpoint sunumları kullanılmaktadır.
 
Ölçme ve Değerlendirme:
 Kurs sonunda işlenilen ders konularını içeren bir sınav yapılır. Sınavda toplam olarak 30 soru
sorular.
 
0 – 49 Puan Başarısız
 
50 – 100 Puan Başarılı
 
Kursta Kullanılan Öğretim Malzemeleri:
 
 Projektör (ihtiyaç halinde tepegöz)
 Bilgisayar
 Beyaz Perde
 Yazı tahtası
Hemen Arayın