Dride is an driving school company that specializes in teaching driving an help to get certificate to their learning customers..

Greyder Kursu

Greyder Kursu

Greyder Operatörü

Greyder Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, greyder kullanarak yol ve arazide tesviye, reglaj, şev kesme, hendek açma vb. yüzey işlemleri ile zemin gevşetme ve kar temizleme işlemlerini emniyetli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Greyder nedir?

Genel olarak greyderler, tesviye işlerinde, şey meyillendirme, hendek kazma ve yol yapımı için kullanılan çok amaçlı makinalardır. Ayrıca uygun bir şekilde kullanıldıkları takdirde, tesviye ve bombelik verme, karıştırma ve yayma, malzemeyi yana yığma işleriyle birlikte hafif kazıma işlerinde de kullanılırlar. Bu işler greyderin bıçağı, kazmaları ve riperleri ile yapılır. Greyderler ağır kazı işleri için (dozer gibi) uygun makinalar değildirler.

Greyder bıçaklarına sınırlamalarına bağlı olarak istenilen herhangi bir açı verilebilir. Bıçağın yapısal kuvveti ve duruşu, greyderin dozer gibi iş yapmasını ön ler. Greyderler, yalnız orta sert malzemede derin olmayan kazılar yapabilirler.

Greyderlerde normal bıçak durumları;

– Hendek kazı pozisyonu,
– Yüksek şey kazısı pozisyonu,
– Düz taban hendek kazısı pozisyonu gibi işlerde ayarlanabilir.

Greyderlerin arka ve ön tekerleklerindeki lastik dişleri dönüş yönüne göre birbirlerine zıttırlar. Arka tekerleklerin güç ile çalışması ve yer ile temas halinde bulunan “V” dişi noktasının daha iyi çekme yapması ön ve arka tekerlek dişlerinin birbirine ters olmasından kaynaklanır. Ön tekerlekler arka tekerleklere göre daha geç aşınırlar. Ön tekerleklerin gerektiğinde sağa ve sola doğru yatırılabilir olması, keskin dönüşlerde avantaj sağlamakta ve greyderin ön tarafinın kazı yönüne doğru çekilmesini engellemektedir.

Lastiklerin diş durumuna göre takılmasının cer işleminde ve lastiğin kendi kendini temizlemesinde fonksiyonu büyüktür. Greyder lastiklerinin yanaklarında takılma şekli “OK” ile gösterilmiştir. Yanlış takılan lastiklerin dişleri arasına pislik dolacağı için cer gücü azalacaktır

Greyderin Kullanıldığı Yerler

– Zemin tesviye ve şekil verme işlerinde,
– Yol drenaj hendekleri kazılarında,
– Hendek şevlerinin düzeltilmesinde,
– Zemin üstü artık tabakaların kazınmasında,
– Kar kürüme işlerinde,
– Yol bakımında dolmuş hendeklerin temizlenmesinde,
– Bozulmuş olan yol satıhlarının düzeltilmesinde
– Asfalt serim işleri gibi işlerde kullanılırlar

Greyder Çeşitleri

Şase yapısına göre;

1. Düz şase greyderler
2. Belden kırma greyderler

Kuvvet kontrol sistemlerine göre greyderler;

1. Mekanik sistemli greyderler
2. Hidrolik sistemli greyderler
3. Hem hidrolik hem de mekanik sistemli greyderler

Greyder’in Bıçak Sistemi

Yol yapımları, yol bakımları, önden yapılan düzeltme işleri, kar ve buz karma işleri greyderlerin yaptığı işlerden sadece bir kısmıdır.

Hemen Arayın