Dride is an driving school company that specializes in teaching driving an help to get certificate to their learning customers..

Tavan Vinci Kursu

Tavan Vinci Kursu

Kaldırma Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Operatör Belgesi

KALDIRMA TAŞIMA RAYLI SİSTEM TAVAN VİNÇ OPERATÖRLÜK BELGESİ

Tavan Vinci Kullanan Operatörün İş Kanununa Göre Operatörlük Belgesinin Olması Kanuni bir Zorunluluktur.
Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kaldırma taşıma raylı sistem tavan vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini emniyetli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

TAVAN VİNCİ EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI;
1-) TAVAN VİNCİ İŞ MAKİNELERİNİN TANITIMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ
2-) GÜVENLİK SİSTEMLERİ
3-) TAVAN VİNCİ İŞ MAKİNELERİNİN ATAŞMANLARI
4-) TAVAN VİNCİ İŞ MAKİNESİNİN PERİYODİK BAKIMI
5-) TAVAN VİNCİ İŞ MAKİNESİNİN ARIZA BELİRTİLERİ VE OPERATÖRÜN GİDEREBİLECEĞİ ARIZALAR
6-) KALDIRMA, TAŞIMA RAYLI SİSTEM TAVAN VİNCİ İŞ MAKİNESİNİN KULLANILMASI (UYGULAMA)
7-) BAKIM İŞLERİ VE ÇEVRE

Meslek Standardı Nedir?
Meslek Standardı, bir mesleğin gereklerinin kabul edilebilir Standartlarda yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışları gösteren normlardır. Meslek Standartları ayrıca, başta çalışanlar, eğitimciler ve işverenler olmak üzere, ilgili bütün kesimlere, bir mesleğin başarı ile yürütülebilmesi için gerekli olan nitelikler ve o meslekte yeterlilik belgesi alabilmek için yapılacak sınavlarda aranacak ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında fikir vermektedir.
Tavan Vinci Nedir?

Tavan vinçleri kirişler üzerinde ilerleyen bir vinç türüdür. Daha çok imalat sanayisinde kullanılan tavan vinçleri fabrikalarda, depo gibi binalarda daha fazla kullanılmaktadır. Tavan vinçleri kapalı ortam vincidir. Tavan vinci; tek kirişli, iki kirişli olmak üzere ikiye ayrılırlar. Farklı eksenlerde hareketleri vardır. Tavan vincini kullanan ve idare eden kişiye operatör denilir. İş makinesi operatörleri tavan vincini kullanmaları için İş Sağlığı ve Kanununa göre tavan vinci eğitimi almaları gerekmektedir.

Hemen Arayın